images
  • Mr Triệu Hoàng Phi Hải

    Giám đốc kinh doanh giải pháp

  • Mr Phan Kỳ Hiệp

    Giám đốc kỹ thuật giải pháp

Thông tin đăng ký

BẮT BUỘC 100% DOANH NGHIỆP
SỬ DỤNG HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TỪ 1/11/2020

( Theo điều 26 của Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 - Thông tư mới nhất tại thời điểm hiện hành. )
Từ ngày 01 tháng 11 năm 2020 các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ, cá nhân kinh doanh phải thực hiện đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn mới tại thông tư 68 năm 2019.

Như vậy

100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hộ, cá nhân kinh doanh vẫn bắt buộc triển khai hóa đơn điện tử theo lộ trình đã được quy định tại Nghị định 119/2018/NĐ-CP hạn cuối 01/11/2020.

Đến thời điểm này, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chỉ còn khoảng 5 tháng để chuẩn bị tích cực các điều kiện cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, công nghệ thông tin cho việc đăng ký, khởi tạo, phát hành, sử dụng, tra cứu và chuyển dữ liệu lập hóa đơn điện tử trong bán hàng và cung ứng dịch vụ theo quy định mới tại thông tư 68.

Hiện nay, tất cả các công nghệ sử dụng hóa đơn điện tử đã chín muồi. các doanh nghiệp Việt mong muốn được áp dụng hóa đơn điện tử để mang lại các lợi ích sẵn có, cho nên thời điểm năm 2020 là thời điểm hoàn toàn có thể khả thi để 100% doanh nghiệp đều áp dụng hóa đơn điện tử.
Những điểm mới quy định trong Thông tư 68/2019/TT-BTC ban hành ngày 30/09/2019 là gì ?
Những điều cần biết nào về Hóa đơn điện tử, lợi ích đem lại cũng như một số điểm cần lưu ý cho việc sử dụng hóa đơn điện tử?
Chọn phần mền hóa đơn điện tử như thế nào để đảm bảo hiệu quả, an tòa và lâu dài ?
  • Buổi Workshop Online được thực hiện bởi Online30s.com
  • Hoạt động trên nền tảng điện toán đám mây tương thích mọi thiết bị di động hay để bàn và hoàn toàn miễn phí.
  • Dễ dàng tham gia với mỗi người ở bất kỳ nơi đâu

TRẢI NGHIỆM WORKSHOP ONLINE HIỆU QUẢ

TOP