Đăng ký Webinar tháng 07|2022 - Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện

 • Thứ tư, 23:59 06/07/2022
 • Tham gia Webinar và nhận ngay những chia sẻ hữu ích nhất từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hóa Đơn Điện Tử và Email Server. .

  webinar thang bay


  Trong bối cảnh của nền kinh kế số hiện nay, đòi hỏi các tổ chức, doanh nghiệp và mô hình truyền thống phải có sự thay đổi mạnh mẽ để tiếp tục tồn tại và phát triển. Tận dụng các nền tảng công nghệ để chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp, giúp tăng tốc độ ra thị trường, tăng cường vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, tăng năng suất của nhân viên và mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

  Xây dựng mô hình kinh doanh trực tuyến và tận dụng lợi thế mà môi trường số hóa mang lại chính là vấn đề tất yếu dành cho mọi doanh nghiệp.


  P.A Việt Nam luôn đồng hành cùng doanh nghiệp để chuyển đổi số toàn diện qua các chuỗi webinar mang lại giá trị thiết thực. 

  Thời gian 
  10:00-11:00
  Chủ đề Link đăng ký 
  Thứ Ba, Ngày 12.07.2022 Hỗ trợ chuyển đổi Hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP & Thông tư 78/2021/TT-BTC https://pavietnam.vn/rdt/webinar-HDDT-120722
  Thứ Ba, Ngày 19.07.2022 An toàn dữ liệu Email Server cho Doanh Nghiệp https://pavietnam.vn/rdt/webinar-Emailserver-190722

  Tham gia Webinar và nhận ngay những chia sẻ hữu ích nhất từ các chuyên gia nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực Hóa Đơn Điện Tử và Email Server.

  Bài viết liên quan